1600x1200 LOGO

http://bastleni.tym.cz

   

SMD KÓDY

REZISTORY

KONDÍKY

TRANZISTORY

PLOŠNÉ SPOJE

BIOS POPIS

SCHÉMY

USB

ZNAČENIE

NÁVODY

 

TOPlist

 

Zvýšení návštěvnosti vaších Web

 Zvýšení návštěvnosti a reklama zdarma pro váš web

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato učebnice elektroniky si klade za cíl poskytnout praktické informace k pochopení a stavbě elektronických obvodů. Je určena začátečníkům a mírně pokročilým a do začátku nepotřebujete žádné zvláštní vybavení ani znalosti.

Najdete tu popis funkce součástek, schémata prakticky použitelných obvodů a vysvětlení jejich funkce. Text přiměřeně pokrývá jak praktické návody ohledně elektronického bastlení, tak i trochu teorie. Učebnici je možné číst od začátku do konce jako knihu, ale jednotlivé kapitoly jsou zároveň docela soběstačné. Pro další informace ke konkrétním heslům jsou v textu zařazeny odkazy na články wikipedie.

Desoldering.jpg Transistor as amplifier.svg 

Nuvola apps kate.png
Učebnice se stále rozvíjí. Pokud můžete přispět, připojte se k projektu! Chybí vám zde něco? Je něco nepochopitelné nebo chybné? Napište nám na diskusní stránku.
Nuvola filesystems www.png
Tento text je tvořen ve spolupráci s jinojazyčnými projekty Practical Electronics a Electronics.
Nuvola apps important.svg
Před zahájením vlastních experimentů si přečtěte

minimum o bezpečnosti práce

Ankety, návštěvní knihy, mailformy, počítadla a CHAT pro Váš web PageRank Zvýšení návštěvnosti a reklama zdarma pro váš web Surf.sk


 
Sekce Kapitoly a podkapitoly (ikonky vyjadřují míru dokončení)

Nuvola apps edu miscellaneous.png
Začínáme s elektronikou

Jak začít?


Potřebné vybavení - co potřebujeme mít

Fyzikální základy - a co potřebujeme vědět,

Nejjednodušší obvody - o elektrických schématech, předcházení zkratu, měření proudu a napětí

Výroba plošných spojů - jak vyrobit plošný spoj krok za krokem


 


Nuvola apps energy.png

Jednoduché součástky

Seznámení s jednoduchými (pasivními) součástkami a ukázky některých jednoduchých obvodů.


Lineární součástky - rezistor, kondenzátor a cívka

Úvod do RLC obvodů - jak se chovají jednoduché obvody sestavené z lineárních součástek

Transformátor - měnič střídavého napětí/proudu

Zdroje zásobující naše obvody elektřinou, jejich vlastnosti a návody k výrobě


 


 


Nuvola apps ksim.png

Polovodičové součástky

Polovodičové součástky a ukázky obvodů, které je využívají.


Diody - součástky, které (obvykle) vedou proud jen jedním směrem

Bipolární tranzistory omezují či spínají proud v závislosti na řídicím proudu

FET čili unipolární tranzistory omezují či spínají proud v závislosti na řídicím napětí

Složitější polovodičové součástky - tyristory, diaky, triaky a příklady použití


 


Nuvola apps arts.png

Zesilovače

Obvody, které mají na výstupu větší napětí/proud/výkon, než je na jejich vstupu.


Zesilovače - obecné vlastnosti a třídy zesilovačů

Tranzistor zapojený jako zesilovač - zapojení tranzistoru jako zesilovače se společným emitorem, kolektorem nebo bází

Operační zesilovače - univerzální integrované obvody s velkým zesílením a jejich různá zapojení se zpětnou vazbou

Integrované výkonové zesilovače - hotové obvody k zesilování signálu

 


Nuvola apps kmplot.svg

Střídavý proud

Vlastnosti a zapojení týkající se časově proměnlivého proudu.

 

 

 


Střídavý proud - obecné informace

Usměrnění střídavého proudu

Oscilátory - zdroje harmonických (sinusových) kmitů

RC oscilátory - zpětnovazební RC oscilátory

Zapojení s obvodem 555 který funguje (nejen) jako generátor přesných obdélníkových kmitů


Generátory neharmonických průběhů - další klopné obvody generující trojúhelníkové, obdélníkové nebo pilové kmity

Radiopřijímače přijímače rádiových vln, popis funkce antény, amplitudové/frekvenční modulace a návod na stavbu AM rádia

Vysílače jak funguje rozhlasové/televizní vysílání, chování a rozdělení vln podle délky, radioamatérská etika a legislativa, povolená vys ílací pásma


 


Nuvola devices ksim cpu.png

Digitální technika


Logické obvody logická hradla (AND, OR, NOT aj.), čítače, registry

AD a DA převodníky - převod z analogového signálu na digitální a zpět

Jednočipové počítače - jak vybrat a naprogramovat jednočip


 


Media-flash.svg

Příklady obvodů použitelných v praxi, s vysvětlením jejich funkce


Astabilní klopný obvod - blikačka na kolo nebo pískadlo

Monostabilní klopný obvod - např. schodišťový spínač

Zesilovač ke kytaře s operačním zesilovačem

DC-DC_měnič - účinný měnič stejnosměrných napětí


 


 


Nuvola apps edu mathematics.png

Teorie

Trocha matematiky k hlubšímu pochopení funkce obvodů, jejich návrhům a nalezení krásných fyzikálních zákonitostí


Ohmův zákon - základ porozumění obvodům

Nabíjení a vybíjení kondenzátorů a cívek

Obvody s rezistory, kondenzátory a cívkami - elegantní výpočty s komplexní veličinou impedance Z

Spektrum_signálu

Filtry a jejich přenos - horní a dolní propust, pásmová propust, Bodeho přiblížení

Nyquistovy diagramy - horní a dolní propust, pásmová propust, Bodeho přiblížení

Zpětná vazba - Kladná a záporná zpětná vazba, vznik samovolných kmitů


Nuvola apps kate.png

Dodatky

Užitečné informace, co se jinam nevešly


Kde získat informace o součástce - jak číst barevné značení rezistorů a tajemné kódy na kondenzátorech, jak rozlišit součástky podle vlastností a kde najít datasheety

Přehled součástek - reálný vzhled, schematická značka, funkce, hlavní měřené veličiny (cosi jako atlas motýlů!)

Získávání součástek ze starých obvodů - aneb levný zdroj součástek pro naše experimenty

Tabulky - užitečné přehledy, které se hodí mít po ruce (nebo v hlavě)

Odkazy - doporučená četba a použitá literatura, zkrátka kde zjistit víc

 

free counters

Nebereme na sebe žádné závazky a odpovědnost za způsobené chyby nebo omyly. Created by DEVISE in PSPad & MFrpntPage